Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: marijam

Godišnji plan objave natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge za 2023. godinu

2. veljače 2023.
Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava izradio je godišnji plan raspisivanja natječaja Međimurske županije za su/financiranje programa i projekata koji su od interesa za opće dobro, koje provode udruge udruge civilnog društva, za 2023. godinu. GODIŠNJI PLAN ZA 2023. GODINU
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

1. veljače 2023.
KLASA: 112-02/23-03/2 URBROJ:2109-14-23-01 Čakovec, 20. siječnja 2023.             Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za […]
Pročitaj više 

15.  sjednica Odbora za izbor i imenovanja

24. siječnja 2023.
Odbor za izbor i imenovanja Klasa: 024-02/23-03/1 URBROJ: 2109-02-23-01 Čakovec, 24. siječnja 2023. Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst 2/20, 3/21, 2/22 – pročišćeni tekst) s a z i v a m 15.  sjednicu Odbora za izbor i […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - MEĐIMURSKE VODE  d.o.o.

12. siječnja 2023.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/22-01/000308 URBROJ: 2109-09-2/02-23-0006 Čakovec, 12.01.2023. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10 - dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne […]
Pročitaj više 

PLAN UPISA u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024.

12. siječnja 2023.
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 ,64/20 i 151/22) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu […]
Pročitaj više 

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - Voditelj odsjeka za zajedničke poslove

10. siječnja 2023.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - VODITELJ ODSJEKA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KLASA: 112-02/22-03/7 URBROJ: 2109-05-23-7 Čakovec, 10. siječnja 2023. P O Z I VZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VODITELJA ODSJEKA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U SLUŽBI ZA POSLOVE ŽUPANA Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja […]
Pročitaj više 

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Farma brojlera Lopatinec

5. siječnja 2023.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 13. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14 i 5/18), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članaka 18., 19., […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV redovitim studentima za sufinanciranje troškova javnog prijevoza vlakom u 2023. godini

30. prosinca 2022.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 6001, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), […]
Pročitaj više 

Građevinska dozvola, produženje, Hrvatske ceste

29. prosinca 2022.
Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/22-01/000329 Čakovec, 28.12.2022. URBROJ: 2109-09-1/01-22-0004 Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, OIB 09161580297, na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - viši stručni suradnik za javnu nabavu

29. prosinca 2022.
KLASA: 112-02/22-03/6 URBROJ: 2109-03-22-01 Čakovec, 16. prosinca 2022. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, raspisuje JAVNI NATJEČAJ             za prijam u službu u Upravni odjel za proračun […]
Pročitaj više 
1 2 3 14
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content