Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: marijam

Rješenja o određenim biračkim mjestima za EU izbore 2024.

26. travnja 2024.
Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije na sjednici dana 25. travnja 2024. donijelo je rješenja o određenim biračkim mjestima za područje gradova i općina u Međimurskog županiji:
Pročitaj više 

Objava biračima - izbor članova u EU parlament

9. travnja 2024.
Predsjednik Republike Hrvatske je 15. ožujka 2024. donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.   Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 09. lipnja 2024. Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatskih misija i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održat će se u subotu […]
Pročitaj više 

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže- Kompletna zamjena gornjeg ustorja na željezničkom mostu Mura

4. travnja 2024.
KLASA: UP/I-352-03/24-01/4 URBROJ: 2109-09-5/01-24-05 Čakovec, 4. travnja 2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva ulica 12, […]
Pročitaj više 

IZVRŠNU LISTU PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2024. godinu

2. travnja 2024.
Međimurska županija, Upravni odjel za skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na temelju članka 16. stavka 8. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine br.106/2018, 98/19, 82/2023) objavljuje  IZVRŠNU LISTU PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika ili  izgradnju obiteljske kuće […]
Pročitaj više 

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centar znanosti u Čakovcu

2. travnja 2024.
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA raspisuje, a UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centar znanosti u Čakovcu NARUČITELJ, RASPISIVAČ I INVESTITORMEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec OIB 09161580297 Telefon: +385 40 374 249 E-mail: zupan@medjimurska-zupanija.hr Internetska adresa: www.medjimurska-zupanija.hr […]
Pročitaj više 

ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

27. ožujka 2024.
Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21) i članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19, 3/20, 7/22 i […]
Pročitaj više 

Objava biračima

18. ožujka 2024.
Predsjednik Republike Hrvatske je 15. ožujka 2024. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.   Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u SRIJEDU 17. TRAVNJA 2024. Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održat će se u UTORAK 16. TRAVNJA 2024. […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

18. ožujka 2024.
KLASA: 112-02/24-01/3 URBROJ:2109-05-24-01 Čakovec, 27. veljače 2024. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08, 61/11, 4/18 i 112/19.) pročelnici upravnih tijela Međimurske županije, OIB: 09161580297, raspisuju JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu: I. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu […]
Pročitaj više 

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima dodjelom građevnog materijala za 2024.

15. ožujka 2024.
KLASA: 371-01/24-01/4 URBROJ: 2109-06/01-24-1 Čakovec, 15. ožujka 2024. Temeljem članka 16. stavka 3. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj  106/18, 98/19 i 82/23) Međimurska županija, Upravni odjel za skupštinu, opću upravu i pravne poslove donosi LISTU PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA DODJELOM GRAĐEVNOG MATERIJALA ZA 2024. GODINU Na temelju […]
Pročitaj više 

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Izgradnja peradarnika i spremišta poljoprivredne mehanizacije Slakovec

4. ožujka 2024.
KLASA: UP/I-351-03/24-01/1 URBROJ: 2109-09-5/01-24-02 Čakovec, 04. ožujka 2024. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane […]
Pročitaj više 
1 2 3 24
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content