Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: marijam

OBJAVA BIRAČIMA koji imaju prebivalište na području Općine Donji Kraljevec

5. rujna 2022.
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec donijelo je Odluku o raspisivanju lzbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec, i za dan izbora određena je nedjelja, 16. listopada 2022. godine.
Pročitaj više 

Završetak projekta “Škole  jednakih mogućnosti u Međimurskoj  županiji u školskoj godini 2021./2022.”

1. rujna 2022.
Projekt “Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji u školskoj godini 2021./2022.”, UP.03.2.1.06.0036, završio je 1. rujna 2022. Projekt je trajao godinu dana i provodio se u okviru Operativnog programa Europskog socijalnog fonda “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, temeljem poziva “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim […]
Pročitaj više 

Centar izvrsnosti informatike Međimurske županije

31. kolovoza 2022.
Međimurska županije pokrovitelj je Centra izvrsnosti informatike Međimurske županije osnovanog radi dodatnog rada s aktivnim i visokomotiviranim učenicima osnovnih i srednjih škola s ciljem razvoja njihovih IT znanja i vještina. Provodi ga udruga Mladi inforamtički sutručnjaci sa partnerima Međimurskim informatičkim klubom Čakovec (MIK) i u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje (TICM). U tijeku su prijave za programe […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE o prihvatljivosti za prodručje ekološke mreže - Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže, Mursko Središće

24. kolovoza 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/7 URBROJ: 2109-09-5/01-22-05 Čakovec, 24. kolovoza 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

19. kolovoza 2022.
KLASA: 112-02/22-02/3 URBROJ: 2109-01-22-01 Čakovec, 17. kolovoza 2022.             Na temelju članka 53. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže, Lopatinec

18. kolovoza 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/6 URBROJ: 2109-09-5/01-22-05 Čakovec, 18. kolovoza 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ  za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva u 2022. godini

20. srpnja 2022.
KLASA: 402-06/22-02/33 URBROJ: 2109-01-22-1 Čakovec, 20.07.2022.             Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni […]
Pročitaj više 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

20. lipnja 2022.
Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14 i 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje dopunski JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije I. Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije

15. lipnja 2022.
Na temelju članka 30. Kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/2022)  Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije I. Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije

15. lipnja 2022.
Na temelju članka 30. Kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/2022) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije I. Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: […]
Pročitaj više 
1 2 3 11
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content