Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE planirani zahvat – Izmještanje DV 110 kV Nedeljanec – Lenti i DV 110 kV Nedeljanec – Čakovec

Datum objave: 27. svibnja 2024.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HOPS d.d., Kupska 4, Zagreb, OIB: 13148821633, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izmještanje DV 110 kV Nedeljanec – Lenti i DV 110 kV Nedeljanec – Čakovec na križanjima s planiranim nasipom u Pušćinama (k.č.br. 1328, 1365 i 1333/1 k.o. Pušćine, Međimurska županija)“, donosi

RJEŠENJE planirani zahvat – Izmještanje DV 110 kV Nedeljanec – Lenti i DV 110 kV Nedeljanec – Čakovec na križanjima s planiranim nasipom u Pušćinama (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content