Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Rekonstrukcija niskonaponske mreže u Zasadbregu, izlaz 4 „HABAJ“ iz TS 10(20)/0,4 kV Zasadbreg „Zasadbreg“ (br. 154)“

Datum objave: 12. veljače 2024.

KLASA: UP/I-352-03/23-03/16
URBROJ: 2109-09-5/01-24-04
Čakovec, 12. veljače 2024.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, OIB 09161580297, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Rekonstrukcija niskonaponske mreže u Zasadbregu, izlaz 4 „HABAJ“ iz TS 10(20)/0,4 kV Zasadbreg „Zasadbreg“ (br. 154)“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Rekonstrukcija niskonaponske mreže u Zasadbregu, izlaz 4 „HABAJ“ iz TS 10(20)/0,4 kV Zasadbreg „Zasadbreg“ (br. 154)“, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content