Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OBAVIJEST o postupanju u prijelaznom razdoblju radi ostvarivanja prava na korištenje povlastica u putničkom prometu

Datum objave: 29. studenoga 2023.

KLASA: 011-02/23-03/6
URBROJ: 2109-13/01-23-5
Čakovec, 29. studenog 2023.

O B A V I J E S T
o postupanju u prijelaznom razdoblju radi ostvarivanja prava na korištenje povlastica u željezničkom putničkom prometu

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dostavilo je Naputak o postupanju radi ostvarivanja prava na korištenje povlastica u željezničkom putničkom prometu u kojem se nalaže nadležnim županijskim uredima da nastave s izdavanjem potvrda i objava na postojećim obrascima sukladno dosadašnjim procedurama i praksi do implementacije informacijskog sustava povlastica u prometu.

Navedeni informacijski sustav povlastica u prometu je u postupku implementacije te je potrebno u prijelaznom razdoblju do potpunog prijelaza na informacijski sustav omogućiti ostvarivanje prava korisnika koja proizlaze iz Zakona o povlasticama u putničkom prometu („Narodne novine“ broj 133/23). Naputak vrijedi u prijelaznom razdoblju do implementacije informacijskog sustava povlastica u prometu od strane nadležnog tijela na koje je prenesena javna ovlast.

PROČELNICA
Maja Odrčić Mikulić, prof.

Napomena: ova obavijest se veže uz objavu koja je objavljena na našim stranicama 17.11.2023. (Obavijest o nenadležnosti MŽ u postupku izdavanja znaka pristupačnosti i povlastica u unutarnjem putničkom prometu).

Obavijest

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content