Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OBAVIJEST o nenadležnosti u postupku izdavanja parkirališne karte – znaka pristupačnosti i povlastica u unutarnjem putničkom prometu

Datum objave: 17. studenoga 2023.

O B A V I J E S T

o nenadležnosti Međimurske županije u postupku izdavanja parkirališne karte – znaka pristupačnosti i povlastica u unutarnjem putničkom prometu

Dana 15. studenoga 2023. godine na snagu je stupio Zakon o povlasticama u prometu („Narodne novine“, br. 133/2023). Prema odredbama tog Zakona, Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije više nije nadležan za:

 • izdavanje parkirališne karte za osobe s invaliditetom (znak pristupačnosti)
 • izdavanje povlastica u unutarnjem putničkom prometu.

Zakonom se uređuje izdavanje iskaznica za osobe s invaliditetom (OSI iskaznice):

 • Nacionala iskaznica za osobe s invaliditetom;
 • Europska iskaznica za osobe s invaliditetom;
 • Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom.

Ministar nadležan za promet pravilnikom propisuje službene obrasce Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom, uvjete za stjecanje isprava, sadržaj i način vođenja potrebnih evidencija te način uporabe isprava, ostvarenja i korištenja prava i obilježavanja parkirališnog mjesta.

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom

Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranaka, izdaje Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d. o. o. Savska cesta 31, 10000 Zagreb.

Prema Zakonu o povlasticama u prometu, izdaje se Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom, javna je isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti.

Pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom imaju fizičke osobe i udruge koje ispunjavaju uvjete sukladno odredbama Zakona.

Pravo na Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom imaju osobe s invaliditetom s 80 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja odnosno osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više, odnosno vozila udruga osoba s invaliditetom.

Povlastice u unutarnjem putničkom prometu (Putničke objave)

Zakonom o povlasticama u prometu, koji je 15. studenoga 2023. stupio na snagu, uređuju se povlastice za osobe s invaliditetom i druge osobe koje imaju prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj vezana uz korištenje željezničkog prometa na teritoriju Republike Hrvatske.

Iskaznice, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranaka, izdaje Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d. o. o. Savska cesta 31, 10000 Zagreb.

Osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u željezničkom putničkom prijevozu od 75 % od redovite prijevozne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje, i to:

 • slijepe osobe i osobe koje imaju do 10 % sposobnosti vida, s vrlo velikim smanjenjem vida (oštrina vida boljeg oka manja od 0,05 %)
 • gluhoslijepe osobe
 • osobe s potpunim gubitkom sluha na oba uha čije oštećenje organizma iznosi 100 %
 • osobe s intelektualnim teškoćama (težim i teškim)
 • osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno oštećenje donjih ekstremiteta 70 % ili više
 • osobe na trajnoj dijalizi sa 100 % tjelesnog oštećenja
 • djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja
 • osobe s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja.

Pratitelj osobe s invaliditetom ima pravo na besplatni prijevoz.

Za sve informacije vezane za izdavanje iskaznica za osobe s invaliditetom molimo da se obratite u AKD d.o.o., Zagreb, Savska cesta 31, telefon: 01 3657-610, e-mail: akd@akd.hr.

PROČELNICA

Maja Odrčić Mikulić, prof.


Obavijest (.pdf)

Nopomena: informacijski sustav povlastica u prometu je u postupku implementacije te je potrebno u prijelaznom razdoblju do potpunog prijelaza na informacijski sustav omogućiti ostvarivanje prava korisnika na način da se nalaže nadležnim županijskim uredima da nastave s izdavanjem potvrda i objava na postojećim obrascima sukladno dosadašnjim procedurama i praksi do implementacije informacijskog sustava povlastica u prometu. (objava od 29. studenog 2023.)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content