Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - pješačko biciklistička poučna staza „Potok Brodec" k.o. Peklenica

Datum objave: 28. kolovoza 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB:
09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o
zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu
podnositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Trg braće Radić 4, Mursko Središće, OIB:
10835908515, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku
mrežu za planirani zahvat: „Pješačko biciklistička poučna staza „Potok Brodec“ na k.č.br.
1996/1 k.o. Peklenica“, donosi

RJEŠENJE:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content