Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi, Općina Selnica

Datum objave: 14. lipnja 2022.

Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/21-08/51, URBROJ: 517-05-1-2-22-15 od 29. svibnja 2022. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje

OBAVIJEST

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi, Općina Selnica, Međimurska županija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 29. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi, Općina Selnica, Međimurska županija (u daljnjem tekstu: Studija). U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 23.06.2022. godine do 22.07.2022. godine.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content