Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dekanovec

Datum objave: 16. svibnja 2022.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/3
URBROJ: 2109-09-5/01-22-04
Čakovec, 16. svibnja 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, OIB: 34666892913, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dekanovec donosi RJEŠENJE...

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content