Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km)

Datum objave: 5. svibnja 2022.

KLASA: UP/I-351-02/22-03/2
URBROJ: 2109-09-5/01-22-02
Čakovec, 02. svibnja 2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km) (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content