Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

6. sjednica Skupštine Međimurske županije - 14. travnja 2022. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Datum objave: 7. travnja 2022.

KLASA: 024-02/22-01/2
URBROJ: 2109-02-22-01
Čakovec, 7. travnja 2022.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
6. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 14. travnja 2022. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) PRIJEDLOG ODLUKA O DODJELI NAGRADA ZRINSKI ZA ŽIVOTNO DJELO
B) PRIJEDLOG ODLUKA O DODJELI NAGRADA ZRINSKI ZA 2021. GODINU

  • OBRAZLOŽENJE
    - predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja
    - izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., predsjednik Odbora

2. PRIJEDLOG ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl. iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU GRAĐEVINE (OBJEKT BR. 15) NA KORIŠTENJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA – STANICA ČAKOVEC
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

5. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Dragica Vugrinec, ing.građ., privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

6. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NAKNADNE SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE MEMORANDUMA O IZRAŽAVANJU INTERESA O SURADNJI I RAZMJENI ISKUSTVA IZMEĐU ŽUPANIJE VLORA U REPUBLICI ALBANIJI I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Petra Vadlja, dipl.iur., privremena pročelnica Službe za poslove župana

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor

8. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Dijana Posavec, dipl.ing., ravnateljica

9. A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
B) PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
*Napomena: Materijali pod točkom B) Godišnji program vijećnicima se dostavlja na znanje
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj

10. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl. ing.arh., ravnateljica

11. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Đurđica Hamer, mag.oec., v.d. ravnateljica

12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor

13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, direktor

14. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, dipl.ing.građ., direktor

15. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, dipl. ing./ inf. direktor

16. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivica Rus, direktor

17. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije

18. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Marina Payerl Pal, dr.med., ravnateljica

19. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vladimira Križaj – Grabant, dipl.iur., ravnateljica

20. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Vrčić, dr. med. spec. anest. i intenzivne med.

21. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC OD 1.1.2021. - 31.12.2021. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Andreja Knežević, mag. pharm., ravnateljica

22. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Štefica Martinez, dipl.soc. radnica, ravnateljica

23. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Frana Lana Kanoti, ravnateljica

24. A) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2021. GODINU
B) PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Martina Šebrek, dipl. soc. radnica, ravnateljica

25. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Dragutin Glavina,v.r.

 


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content