Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD MURSKO SREDIŠĆE, HR-40315 Mursko Središće, Trg braće Radića 4

Datum objave: 28. ožujka 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000049
URBROJ: 2109-09-2/02-22-0008
Čakovec, 28.03.2022.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD MURSKO SREDIŠĆE, HR-40315 Mursko Središće, Trg braće Radića 4
- dostavlja se

 1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 2. građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - izgradnja autobusnog stajališta, rekonstrukcija postojećeg autobusnog stajališta u javno parkiralište, izgradnja javne rasvjete i izmjena regulacije prometa Selske ulice u Murskom Središću

na k.č. br. 7102, 378/1 i 378/3 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće).

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.04.2022. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.
 2. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
 4. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU

  Željka Kovač, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
 • elektronička oglasna ploča
 • ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 • ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

–  GRAD MURSKO SREDIŠĆE

HR-40315 Mursko Središće, Trg braće Radića 4

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: zeljka.kovac@medjimurska-zupanija.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content