Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

4. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Datum objave: 18. veljače 2022.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 024-02/22-03/5
URBROJ: 2109-02-22-01
Čakovec, 17. veljače 2022.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)

s a z i v a m

4. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 21. veljače 2022. godine (ponedjeljak) u 15,15 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA AKATA O KOJIMA ĆE RASPRAVLJATI SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA 5. SJEDNICI, KOJA ĆE SE ODRŽATI 24. VELJAČE 2022. GODINE
2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA PROČIŠĆENOG TEKSTA POSLOVNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content