Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

5. sjednica Skupštine Međimurske županije - 24. veljače 2022. godine u 9,00 sati

Datum objave: 18. veljače 2022.

KLASA: 024-02/22-01/1
URBROJ: 2109-02-22-01
Čakovec, 17. veljače 2022.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21),

s a z i v a m
5. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 24. veljače 2022. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u zgradi Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje (TIC 1 -multimedijalna dvorana) u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan

2. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Dragica Vugrinec, ing.građ., privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije

3. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020. DO DONOŠENJA PLANA RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec – Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove REDEA

4. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA TE INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2022. GODINI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

5. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

6. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2022. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu

8. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2022. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu

9. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2022. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu

10. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
B) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maša Hrustek – Sobočan, prof., ravnateljica Muzeja

11. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec – Marinović, dipl.inf., ravnateljica Javne ustanove REDEA

12. IZVJEŠĆE O RADU RAZVOJNO - EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Mario Šercer, ravnatelj Metalske jezgre Čakovec

13. INFORMACIJA O RADU GOSPODARSKO – SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Senčar, predsjednik GSV-a

14. A)PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2021. GODINI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJICE ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

Materijali za 5. sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina,v.r.

 


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content