Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2021. godinu

Datum objave: 18. siječnja 2022.

Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-05/22-03/1
URBROJ: 2109-02-22-05
Čakovec, 18. siječnja 2022.

Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 15/12), Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije, r a s p i s u j e

POZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade
«Zrinski» Međimurske županije za 2021. godinu

Nagrada «Zrinski» Međimurske županije dodjeljuje se građanima Međimurske županije, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama koje žive ili djeluju na području Međimurske županije.

Nagrada „Zrinski“ dodjeljuje se:
- za životno djelo
- za ostvarene rezultate u prethodnoj godini ili duljem vremenskom razdoblju (godišnja nagrada) u djelatnosti gospodarstva, znanosti i obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi te zaštite okoliša i drugih javnih djelatnosti.

Kriteriji za dodjelu Nagrade „Zrinski“ za životno djelo:
- Nagrada „Zrinski“ za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim stvaralačkim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali ili čiji je stvaralački put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od posebnog značaja za razvitak određenog područja djelovanja ili predstavlja značajan doprinos razvitku određenog područja djelovanja te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Međimurske županije.

Kriteriji za dodjelu godišnje Nagrade „Zrinski“ su sljedeći:
- u gospodarstvu za naročito uspješno organiziranje rada i poslovanja te uvođenje suvremenih metoda u ekonomsko-tehnološki postupak, ostvarivanje značajnih radnih i poslovnih rezultata od osobitog interesa za unapređenje gospodarstva i jačanje gospodarske osnove te uspješnu primjenu znanosti i suvremenih dostignuća u praksi.

- u znanosti i obrazovanju za uspješnu znanstvenu djelatnost u određenom području, znanstveno otkriće koje predstavlja značajan doprinos znanstveno-istraživačkom radu, objavljena vrijedna znanstvena djela, za unaprjeđenje pedagoške teorije i prakse, za naročite uspjehe u organiziranju odgojno-obrazovnog rada i zapažene rezultate u izvođenju nastave.

- u području kulture za objavljena i prikazana umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, likovnih umjetnosti, kazališne i filmske umjetnosti, za značajne rezultate u promicanju kulturne baštine, za iznimna ostvarenja u organiziranju amaterskih organizacija i njihovog djelovanja, za naročita športska dostignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, za istaknute rezultate u stručnom i pedagoškom djelovanju i odgoju i osposobljavanju sportaša i podizanju športske kulture građana te za izuzetne rezultate u organizaciji i razvitku inventivne djelatnosti i drugim područjima tehničkog stvaralaštva.

- u području zdravstva i socijalne skrbi za ostvarene rezultate u organizaciji zdravstvene i socijalne skrbi, za otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanja i suzbijanja bolesti, za osobite rezultate u liječenju te rehabilitaciji oboljelih, za izvanredne rezultate u zaštiti i radu djece bez potrebne roditeljske skrbi, za zapažene rezultate u provođenju djelatnosti socijalne skrbi o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva te uspjehe u provođenju zdravstvenog odgoja i podizanja zdravstvene kulture građana.

- u području zaštite okoliša i drugih javnih djelatnosti za uspješnu primjenu znanosti u praksi koja doprinosi očuvanju i unapređivanju okoliša, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, izuzetnu djelatnost u obrazovanju djece i mladeži u razvijanju svijesti o potrebi zaštite okoliša kao i promicanje potrebe zaštite okoliša među građanima, te za posebne rezultate postignute u unaprjeđenju i promicanju u drugim javnim djelatnostima.

Prilikom ocjenjivanja vrijednosti ostvarenih rezultata predloženih za Nagradu vrednovat će se kontinuitet u ostvarivanju rezultata, da su postignuti rezultati najbolji na području Međimurske županije, da pravna ili fizička osoba predložena za Nagradu uživa ugled uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzorne tvrtke, ustanove, udruge građana ili druge pravne osobe.

Prijedloge za dodjelu Nagrade „Zrinski“ mogu podnijeti građani i njihove udruge, trgovačka društva, strukovne udruge, ustanove i druge pravne osobe. Za trgovačka društva, udruge, ustanove i druge pravne osobe potrebno je uz obrazloženje dostaviti rješenje o upisu u sudski registar/registar udruga/registar obrtnika (ne starije od 6 mjeseci), itd.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati:
- podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime/naziv podnositelja, adresa/sjedište i
broj telefona),
- životopis osobe odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje (uz obaveznu dostavu OIB-a za fizičke i pravne osobe),
- naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi,
- iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,
- odgovarajuća dokumentacija (objavljeni radovi, analize, prikazi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati, izvadci iz javnih tiskovina o postignutim uspjesima i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade «Zrinski» podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije, na adresu Ruđera Boškovića 2, Čakovec, uz naznaku za Nagradu „Zrinski“.

Pozivaju se svi ovlašteni predlagatelji da prijedloge za dodjelu Nagrade «Zrinski» upute Odboru najkasnije do 28. veljače 2022. godine.

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK ODBORA

Matija Posavec, mag.ing., v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content