Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV na uvid ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM - AB METAL PROMET d.o.o. Belica

Datum objave: 17. siječnja 2022.

KLASA: UP/I-351-02/21-03/4
URBROJ: 2109-09-5/01-22-18
Čakovec, 14. siječnja 2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom koji vodi upravno tijelo po zahtjevu trgovačkog društva AB METAL PROMET d.o.o. Belica, Ulica kralja Tomislava 4, 40 319 Belica, OIB: 08713588002, zastupano po opunomoćeniku, Borjan Svetina, dipl.ing., zaposlen u trgovačkom društvu ANT d.o.o. Zagreb, Medarska 69, 10 000 Zagreb, objavljuje

POZIV

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom iz članka 95. Zakona na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.
Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo AB METAL PROMET d.o.o. Belica, Ulica kralja Tomislava 4, 40 319 Belica, OIB: 08713588002, zastupano po opunomoćeniku, Borjan Svetina, dipl.ing., zaposlen u trgovačkom društvu ANT d.o.o. Zagreb, Medarska 69, 10 000 Zagreb.
Lokacija za koju se postupak izdavanja izmjene dozvole provodi je: Palovečka 1, Belica, dio k.č.br. 6729 k.o. Belica.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content