Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o ispravku dijela Javnog natječaja za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Datum objave: 13. siječnja 2022.

Obavijest o ispravku dijela Javnog natječaja za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“, objavljenog na:
https://medjimurska-zupanija.hr/2021/12/24/javni-natjecaj-za-prodaju-zemljista-na-podrucju-poduzetnicke-zone-poslovni-park-medimurje/ , te lokalnom listu Međimurje od 27.12.2021. godine – rok za podnošenje ponuda : 24.1.2022. godine do 10,00 sati.

U tekstu natječaja točka 3. Sadržaj ponude, mijenja se podtočka 3.7. u dijelu koji se odnosi na model plaćanja, tako da ista sada glasi:
dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Međimurske županije IBAN: HR7724070001800020004 otvoren kod OTP banka d.d., model 68, uz poziv na broj 7340 – OIB (uplatitelja), SWIFT: OTPVHR2X, a u opisu plaćanja treba navesti red.br.nekretnine/a za koju se uplaćuje jamčevina.

 

KLASA:940-01/21-03/14
URBROJ:2109/1-01-21-12
Čakovec, 13.01.2022.

Povjerenstvo za provedbu postupka
javnog prikupljanja ponuda za prodaju
zemljišta na području poduzetničke zone
„Poslovni park Međimurje“

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content