Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija

Datum objave: 5. studenoga 2021.

Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/20-08/20, URBROJ: 517-05-1-1-21-26 od 26. listopada 2021. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija

I.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 26. listopada 2021. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija (u daljnjem tekstu: Studija). U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.
II.
Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 15.11.2021. godine do 15.12.2021. godine sukladno važećim epidemiološkim preporukama zbog trenutne epidemije Covid-19 virusa u Republici Hrvatskoj.
III.
Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, Kotoriba, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija i ne-tehnički sažetak Studije će danom početka javne rasprave biti objavljeni i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/).
IV.
Javno izlaganje održat će se 30.11.2021. godine (utorak) u 12.00 sati u službenim prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, Kotoriba. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.
V.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
VI.
Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međimurske županije i Općine Kotoriba, te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
KLASA: 351-03/21-03/71
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-02
Čakovec, 05. studenog 2021.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content