Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, raspisao je natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe koje mogu predložiti kandidate za godišnju nagradu i nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 29. listopada 2021. godine u „Narodnim novinama“, a prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja.

Poveznica na natječaj