Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

Datum objave: 20. rujna 2021.

KLASA: UP/I-351-02/21-03/6
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-8
Čakovec, 20. rujna 2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja izmjene dozvole za gospodarenje otpadom koji vodi upravno tijelo po zahtjevu trgovačkog društva RECIKLAŽA MIŠIĆ d.o.o. Podbrest, Stjepana Vojvode 23, 40 323 Orehovica, OIB: 19463608307, objavljuje

POZIV 

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja izmjene dozvole za gospodarenje otpadom iz članka 95. Zakona na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.
Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo RECIKLAŽA MIŠIĆ d.o.o. Stjepana Vojvode 23, 40 323 Orehovica, OIB: 19463608307.
Lokacija za koju se postupak izdavanja izmjene dozvole provodi je: Preloge 27, Ivanovec, 40 000 Čakovec, k.č.br. 2025/41 k.o. Ivanovec.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content