Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Juraj na Bregu

Datum objave: 16. rujna 2021.

KLASA: UP/I-612-07/21-03/23
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-04
Čakovec, 16. rujna 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Juraj na Bregu donosi

R J E Š E NJ E

  1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Juraj na Bregu prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content