Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za iskaz interesa -prikupljanja prijedloga kandidata za imenovanje dijela članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Međimurske županije kao i nadzornih odbora trgovačkih društva u vlasništvu/suvlasništvu Međimurske županije

Datum objave: 28. srpnja 2021.

Župan Međimurske županije upućuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
- PRIKUPLJANJA PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE
DIJELA ČLANOVA UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA U VLASNIŠTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KAO I NADZORIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Međimurska županija osnivač je slijedećih ustanova:
- Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec
- Dom zdravlja Čakovec
- Ljekarna Čakovec
- Zavod za hitnu medicinu
- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
- Centar dr. Rudolf Steiner
- Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“
- Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
- Muzej Međimurja Čakovec
- Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
- Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec
- Ekonomska i trgovačka škola Čakovec
- Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
- Gospodarska škola Čakovec
- Graditeljska škola Čakovec
- Srednja škola Prelog
- Tehnička škola Čakovec
- Osnovna škola Belica
- Osnovna škola Domašinec
- Osnovna škola Donja Dubrava
- Osnovna škola Donji Kraljevec
- Osnovna škola Draškovec
- Osnovna škola Goričan
- Osnovna škola Gornji Mihaljevec
- Osnovna škola Hodošan
- Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba
- Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec
- Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica
- Osnovna škola Nedelišće
- Osnovna škola Mursko Središće
- Osnovna škola Orehovica
- Osnovna škola Podturen
- Osnovna škola Prelog
- Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec
- Osnovna škola Selnica
- Osnovna škola Strahoninec
- Osnovna škola Sveta Marija
- Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu
- Osnovna škola Sveti Martin na Muri
- Osnovna škola "Petar Zrinski" Šenkovec
- Osnovna škola Štrigova
- Osnovna škola dr. Vinka Žganca Vratišinec
Također, Međimurska županija je osnivač/suosnivač slijedećih trgovačkih društava:
- Regionalni centar za investicije- Međimurje d.o.o.
- Međimurska energetska agencija d.o.o.
- MIN – Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o.
- MESAP d.o.o. Međimurski sajam poduzetništva
- Zračna luka Međimurje d.o.o.
- Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenjem otpadom sjeverozapadne Hrvatske
- Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.
- Tehnološko - inovacijski centar Međimurje d.o.o
Ovim javnim pozivom Međimurska županija želi iskazati interes za prikupljanjem prijedloga dijela članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Međimurske županije kao i trgovačkih društva kojima je Međimurska županija osnivač odnosno suosnivač.
Prijedlozi se prikupljaju za imenovanja članova koja su sukladno zakonskim propisima, kao i propisima ustanova i trgovačkih društva u nadležnosti župana Međimurske županije.
Kandidati koji će biti imenovani u upravna vijeća/nadzorne odbore ne zasnivaju radni odnos sa ustanovom/trgovačkim društvom i imenuju se na mandat u trajanju od najviše 4 godine.
Svrha ovog javnog poziva je da se, u cilju što veće transparentnosti u radu ustanova/ trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Međimurske županije, uključi što veći broj građana, prvenstveno onih koji svojim stečenim znanjem i iskustvom kao i dosadašnjim radom mogu pridonijeti još boljim rezultatima rada ustanova i trgovačkim društvima koja su u službi svih žitelja Međimurske županije.
Prijaviti se mogu sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem u Međimurskoj županiji, a koje nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela koja se progoni po službenoj dužnosti.
Zainteresirane fizičke osobe trebaju dostaviti:
- životopis
- pismo namjere koje treba sadržavati: osobne podatke (ime, prezime, adresu stanovanja, OIB, telefon, e-mail adresu, stupanj stručne spreme, zvanje, trenutno zanimanje, naziv organizacije/institucije – ukoliko su zaposleni)
Međimurska županija može od prijavljenih kandidata zatražiti dodatnu dokumentaciju, što se prvenstveno odnosi na dokaz stručne spreme obzirom da se za imenovanje članova upravnih vijeća nekih ustanova traži, sukladno zakonu, određena stručna sprema/radno iskustvo.
Prijedlozi se podnose poštom na adresu Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec, s naznakom „Prijedlog kandidata za imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Međimurske županije“, ili se podnose osobno u pisarnicu Međimurske županije.
Javni poziv otvoren je do 31.08.2021. do 15 sati.
Ovaj javni poziv informativnog je karaktera te ne predstavlja obvezu Međimurske županije kao ni fizičke osobe koja je iskazala interes.
KLASA: 022-01/21-02/3
URBROJ:2109/1-01-21-01
Čakovec, 27. srpnja 2021.
Župan
Matija Posavec, mag.ing

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content