Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Izrada obaloutvrde na rijeci Muri kod naselja Domašinec na desnoj obali u rkm 43,3"

Datum objave: 6. listopada 2020.

Na temelju članka 38.a stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izrada obaloutvrde na rijeci Muri kod naselja Domašinec na desnoj obali u rkm 43,3“
I.
Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 14.10.2020. godine do 13.11.2020. godine.
II.
Studija Glavne ocjene biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Domašinec, Martina Pušteka 9, Domašinec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija će danom početka javne rasprave biti objavljena i na internetskim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).
III.
Javno izlaganje održat će se 27.10.2020. godine (utorak) u 11.00 sati u službenim prostorijama Općine Domašinec, Martina Pušteka 9, Domašinec.* Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata Hrvatske vode ,Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin i izrađivača EcoMission d.o.o. Varaždin koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.
IV.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
V.
Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međimurske županije i Općine Domašinec.
KLASA: UP/I-612-07/20-03/3
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-13
Čakovec, 06. listopada 2020.
*S obzirom na epidemiološku situaciju i preporuke Stožera civilne zaštite, eventualne promjene mjesta javnog izlaganja iz točke III. i obavijest o mogućnosti prijave za ograničeni broj sudionika bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama Županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i Općine (www.domasinec.hr)
Obavijest
GO_Mura_

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content