Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Planirani zahvat: Izgradnja zgrade društvene namjene za rekreaciju "Sportski dom" Plešivica

Datum objave: 3. lipnja 2020.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Plešivica, Plešivica 23/B, 40 314 Selnica, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Izgradnja zgrade društvene namjene za rekreaciju „Sportski dom“ Plešivica na k.č.br. 1760 k.o. Plešivica, donosi RJEŠENJE (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content