Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Izgradnja poslovno proizvodne zgrade Quadro d.o.o. Križovec

Datum objave: 15. svibnja 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/7
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-4
Čakovec, 14. svibnja 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, QUADRO d.o.o., Križovec 139 D, 40 315 Mursko Središće, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Izgradnja poslovno proizvodne zgrade na k.č.br. 570/4 i 570/1 k.o. Križovec, donosi RJEŠENJE (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content