Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Izgradnja zgrade sporta i rekreacije

Datum objave: 5. svibnja 2020.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Planinarsko društvo Bundek, Mursko Središće, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Izgradnja zgrade sporta i rekreacije na k.č.br. 474 k.o. Mursko Središće, donosi RJEŠENJE - Planirani zahvat – Izgradnja zgrade sporta i rekreacije na k.č.br. 474 k.o. Mursko Središće, prihvatljiv je za područje ekološke mreže. (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content