JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva 2020. godini

Mijenja se  rok za podnošenje prijava projekata/programa temeljem ovog Javnog natječaja do  tako da sada glasi „Rok za podnošenje prijava projekta i programa istječe 01. lipnja 2020. godine.“   KLASA: 402-08/20-02/10 URBROJ: 2109/1-01-20-1 Čakovec, 03.03.2020. Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa … Nastavi čitati JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva 2020. godini