Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - Koordinator u zajednici

Datum objave: 17. prosinca 2019.

KLASA: 112-02/19-03/4
URBROJ:2109/1-12-19-10
Čakovec, 17. prosinca 2019.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – KOORDINATOR U ZAJEDNICI

Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu Koordinatora u zajednici poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, za rad na projektu PRO HELATH for ROMA, a koji je bio objavljen na stranicama HZZ – Burze rada, 5. prosinca 2019. godine i na web stranicama Međimurske županije.
Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 7. siječnja 2020. godine (utorak), s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.
Intervju s kandidatima, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.
Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na oglas.
U Obavijestima i uputama kandidatima objavljenim na službenim stranicama Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/2019/12/05/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-upravni-odjel-za-zdravstvo-i-socijalnu-skrb-koordinator-u-zajednici/) objavljeni su pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata za testiranje za rad na projektu.
 
      Stoga još jednom podsjećamo da će se provjera znanja kandidata provoditi iz poznavanja sljedećih pravnih propisa:

  • Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
  • Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18) i
  • Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

 
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content