Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija nasipa Pušćine

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu op potrebi procjene utjecaja na okoliš_Rekonstrukcija nasipa Pušćine (PDF)

Elaborat zaštite okoliša za potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš_Nasip_Puscine_(PDF) 11Mb