Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije objavljuje Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije.

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije (PDF) 64Mb