Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2019. godini

Datum objave: 13. svibnja 2019.

Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst), Župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, dana 6. 5. 2019. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava
za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije
iz područja zaštite potrošača u 2019. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa/projekata udruga koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2019. godini (KLASA: 330-01/19-02/1, URBROJ: 2109/1-01-19-01 od 8. 2. 2019. godine), a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje od 15. 4. 2019.

Članak 2.

U 2019. godini će se iz Proračuna Međimurske županije financirati provedba programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača, i to kako slijedi:

Red.br. Naziv udruge Naziv programa/projekta Iznos odobrenih sredstava
1. „Vukanovčar„ - društvo za zaštitu potrošača Međimurja Međimurski info centar potrošača 10.000,00 kn
2. Udruga za zaštitu potrošača „Međimurski potrošač„ Uređenje i opremanje prostora 10.000,00 kn

Članak 3.

Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije.

Članak 4.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30.-32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19).

Članak 5.

Ova odluka objavit će se na službenoj web stranici Međimurske županije.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
KLASA: 330-01/19-02/1
URBROJ: 2109/1-01-19-04
Čakovec, 6. 5. 2019
ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava (PDF - potpisan)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content