Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - NIKOLA MARTINEC

Datum objave: 28. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000006
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 28.01.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
NIKOLA MARTINEC, HR-40322 OREHOVICA, PODBREST, ULICA STJEPANA VOJVODE 22
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine gospodarske namjene, 2. skupine - peradarnik s pratećim sadržajima - kapaciteta 28.899 komada pilića u turnusu
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 3330 k.o. Podbrest koja se formia od k.č.br. 3327, 3328, 3329 i 3330 k.o. Podbrest (Podbrest - izvan građevinskog područja naselja Podbrest).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.02.2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content