KLASA: 112-02/18-03/5
URBROJ:2109/1-12-18-8
Čakovec, 16. studenog 2018.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu poziva na testiranje kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, a koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/18 od 7. studenog 2018. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 23. studenog 2018. godine (petak), s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatkinjama, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidatkinje će osobno biti obaviještene putem elektroničke pošte koju su naznačile u svojim prijavama na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA