Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13. i 73/17.), u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, povodom zahtjeva obrta PAVLIC-ASFALT-BETON iz Donjeg Kraljevca, Murska 48, poziva na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

 

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

EGO_PAVLIC_ASFALT_BETON_2018_04_11

OBRAZAC ZA PRIMJEDBE