Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu od rkm 3+000 do 4+500 u Međimurskoj županiji

Datum objave: 30. siječnja 2018.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13, 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi Rješenje_usporni_nasip_uz_Trnavu_od_rkm_3+000_do_4+500  za namjeravani zahvat, rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu od rkm 3+000 do 4+500 u Međimurskoj županiji.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content