Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Datum objave: 15. siječnja 2018.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA ZA
PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE
KLASA:112-02/17-03/7
URBROJ:2109/1-06-1/03-18-12
Čakovec,15.01.2018.
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, objavljuje

O B A V I J E S T
O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

I.

Pisano testiranje kandidata održati će se dana 22.01.2018. godine u 12,00 sati na adresi: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – Mala vijećnica.

II.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.
Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na neodređeno vrijeme utvrdilo je listu kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima propisanim oglasom.
Formalnim uvjetima udovoljavaju slijedeći kandidati i stječu pravu pristupa pisanom testiranju:
1. Dubravko Knolmajer
2. Lara Milošić
3. Tomislav Novak
4. Aleksandar Popijač
5. Petra Strahija

III.

Intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, održat će se naknadno, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

IV.

Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljenje su na web stranici Međimurske županije – www.medjimurska-zupanija.hr
Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content