KLASA: 112-02/17-03/9
URBROJ:2109/1-03-18-6
Čakovec, 8.01.2018.

P O Z I V
KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIMA NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I EU PROJEKTE

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva na testiranje kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun i EU projekte, koji je bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavnje – Burza rada, dana 22.12.2017. godine te na web stranicama Međimurske župaanije.

Testiranje za za predmetno radno mjesto održat će se 15. siječnja 2018. godine, u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 12,00 sati.

Kandidatkinje koje su zadovoljile formalne uvjete iz oglasa i koji se pozivaju na testiranje su:

1. MATEJA NOVAK
2. MATEJA POSAVEC
3. IVANA HAJDINJAK

Kandidatkinje koje nisu pozvane na testiranje, nisu udovoljile formalnim uvjetima iz oglasa te će o tome biti pisanim putem obaviješteni.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA