Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje Informaciju, nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin.

 

Elaborat_TRNAVA_Nasip3+000do4+500_Elab zast okol. pdf