Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Informacija - Izgradnja peradarnika za uzgoj pilića, spremišta poljoprivredne mehanizacije i spremnika krutog peradarskog gnoja na k.č.br. 4742/10 k.o. Kotoriba

Datum objave: 11. prosinca 2017.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) objavljuje Informaciju  o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja peradarnika za uzgoj pilića, spremišta poljoprivredne mehanizacije i spremnika krutog peradarskog gnoja na k.č.br. 4742/10 k.o. Kotoriba, nositelja zahvata: Petar Šebastijan, Kotoriba.
 
Elaborat IV-04-008-2017-1817 (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content