KLASA: 112-02/-03/2
URBROJ:2109/1-09-17-19
Čakovec, 31.07.2017.

O B A V I J E S T
KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA – ADMINISTRATIVNI REFERENT

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva na testiranje kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja koji je bio objavljen Narodnim novinama broj 67. od 12. srpnja 2017. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje će se održati 8. kolovoza 2017. godine, s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Kandidatkinje koje su zadovoljile formalne uvjete iz javnog natječaja i koje se pozivaju na testiranje su:

1. MAJA IGREC
2. INES BAŠNEC
3. MARIJA GLAVINA
4. SANJA KORAJ
5. DRAŽENKA VRBANEC
6. MONIKA CENKO
7. SIMONA FRANČIĆ
8. BRANKA SKLEPIĆ
9. TAJANA CVRTNJAK
10. DIJANA ZGREBEC
11. MELITA SENČAR
12. SNJEŽANA ŠPOLJAR

Kandidatkinje koje nisu pozvane na testiranje, nisu udovoljili formalnim uvjetima iz natječaja te će o tome biti pisanim putem obaviještene.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA