Odbor za gospodarski razvoj

KLASA: 302-01/17-03/7
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 3. 04. 2017.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13 i 6713-pročišćeni tekst)

s a z i v a m
7. sjednicu Odbora za gospodarski razvoj
za utorak 11. travnja 2017. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2016. GODINI

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. U 2016. GODINI

4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. U 2016. GODINI

5. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijal se dostavlja uz poziv za 24. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijal za sjednicu može se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Josipa Carović dipl. oec., v.r.