Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o održavanju provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za imenovanje pročelnika upravnih tijela

Datum objave: 21. studenoga 2016.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG
NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA
UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 112-01/16-02/13
URBROJ:2109/11-01-16-12
Čakovec, 21.11.2016.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
(objava podataka iz članka 19. ZSNLS-a)

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti i pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša bio je objavljen u Narodnim novinama, broj 11/16., na web stranicama Međimurske županije i na oglasnoj ploči Međimurske županije.
Opis poslova radnog mjesta pročelnika, podaci o plaći te način provođenja prethodne provjere znanja i sposobnosti kao i pravni izvori za pripremu kandidata objavljeni su u „Obavijestima i uputama kandidatima prijavljenim na natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije“ i objavljeni su na web stranicama Međimurske županije.
Sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrdilo je da su sve pristigle prijave pravodobne i potpune te da formalnim uvjetima iz javnog natječaja udovoljavaju slijedeći kandidati/kandidatkinje:
I. Za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti formalne uvjete ispunjavaju:
1. KLEMENTINA NOVAK
2. DARKO RADANOVIĆ
II. Za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša formalne uvjete ispunjavaju:
1. BLAŽENKA BALENT
2. MR.SC. ŽELJKO GLAVINIĆ
3. STJEPAN LACKOVIĆ
4. KLEMENTINA NOVAK
Intervju se provodi s kandidatima/kandidatkinjama koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja i održat će se isti dan.
Pisana provjera znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti održat će se 28. studenog 2016. godine s početkom u 9,00 sati u velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2.
Pisana provjera znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša održat će se 28. studenog 2016. godine s početkom u 10,00 sati u velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE
JAVNOG NATJEČAJA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content