Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta Međimurske vode d.o.o. - aglomeracije Mursko Središće (III. etapa)

Datum objave: 3. listopada 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000013
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0005
Čakovec, 29.09.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Mursko Središće (III. etapa)
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Selnica, k.o. Zebanec (lokacija - grad Mursko Središće i naselja Peklenica, Gornji Zebanec, Donji Zebanec i Zebanec Selo).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.10.2016. godine od 10:00 – 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content