Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javna rasprava o Masterplanu razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine

Datum objave: 3. listopada 2016.

U suradnji s Institutom za turizam, Međimurska županija je pristupila izradi strateškog dokumenta „Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine“ (u daljnjem tekstu Masterplan), a koji je trenutno u završnoj fazi.
Masterplan je temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) u kojem se određuju ciljevi i prioriteti turističkog razvoja za područje JP(R)S s ciljem jačanja njenih razvojnih potencijala. Dokument pruža integrirani strateški okvir djelovanja različitih institucija javnog sektora, gospodarskih subjekata te drugih dionika Međimurske županije uključenih u razvoj turizma.
Ciljevi izrade Masterplana su:

  • uspostavljanje jasnog razvojnog koncepta turizma utemeljenog na iterativnom i participativnom procesu osmišljavanja i usuglašavanja
  • usuglašavanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih politika razvoja turizma te definiranje razvojnih prioriteta, njihovih nositelja i mogućih izvora financiranja
  • stvaranje pretpostavki za uspješno, dugoročno održivo, tržišno pozicioniranje Županije na turističkom tržištu
  • pružanje strateškog okvira za privlačenje potencijalnih investitora i prepoznavanje razvojnih projekata/programa u domeni privatnog i javnog sektora
  • usmjeravanje aktivnosti korištenja sredstava EU fondova/programa.

 
Prije upućivanja prijedloga Masterplana na usvajanje Skupštini Međimurske županije otvara se javna rasprava sa zainteresiranom javnošću, a koja traje od 3. do 17. listopada 2016. godine. Za potrebe javne rasprave, na ovim web stranicama, na uvid je dostupna završna radna verzija dokumenta te obrazac za komentare. Po isteku javne rasprave organizirati ćemo javnu prezentaciju Masterplana, o čemu ćemo vas pravodobno obavijestiti.
 
Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na prijedlog Masterplana upisuju u niže postavljeni link obrasca, te da ga najkasnije do 17. listopada 2016. godine dostave ili na adresu elektroničke pošte: marko.puskadija@medjimurska-zupanija.hr ili običnom poštom na adresu:
 

Međimurska županija

UO za gospodarske djelatnosti

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

 
Prilozi:
LINK 1: MASTERPLAN (pdf)
LINK 2: OBRAZAC (word)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content