Međimurska županija primjer je dobrog funkcioniranja jedinice lokane i područne ( regionalne ) samouprave gdje je broj zaposlenih optimalan, posao racionaliziran, administracija svedena na minimalnu mjeru. Potrebno je i dalje raditi po tom principu, kako bi se približili i dosegli standarde Europske unije.

Kako u navedenom pitanju nije konkretno navedeno koje dokumente ( isprave )je potrebno dugo čekati, nismo u mogućnosti dati precizan odgovor. U svrhu toga na web stanicama Međimurske županije postoji jedinstveni obrazac putem kojeg se može uputiti pitanje ili prijedlog vezan za određenu problematiku.