Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

19. sjednica Skupštine Međimurske županije - 19. svibnja 2016. godine

Datum objave: 13. svibnja 2016.

KLASA: 021-05/16-03/3
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, 11.05.2016.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
19. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 19. svibnja 2016. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Kajmović, mag.soc. i mag. paed., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije
2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf. privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti
3. Izvješće o radu „Piškornica“ d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o.
4. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA d.o.o. za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e
5. Godišnje izvješće o radu društva MIN – Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Ivan Vinković dipl. ing., direktor MIN-a
6. Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, v.d. direktor MENEA-e
7. Godišnje izvješće o poslovanju Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. u 2015. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, direktor TIC-a
8. Izvješće o poslovanju društva Mesap d.o.o. za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, v.d. direktor MESAP-a
9. Izvještaj o radu udruga Zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Željko Medved, mag.edu. politehnike i informatike, Predsjednik ZTKMŽ
10. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini.
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini.
c) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
11. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija te učeničkih domova u 2016. godini.
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i Učeničkog doma kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini.
c) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2016. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
12. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za 2016. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
13. Prijedlog zaključka o Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Međimurske županije u 2016. Godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
14. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
15. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije Doma za starije nemoćne osobe Čakovec u vlasništvu Međimurske županije u 2016. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
16. Izvješće o radu Međimurske zaklade za obrazovanje „Dr. Vinko Žganec“ za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Herman, univ.spec.oec., predsjednica Upravnog odbora Zaklade
17. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Međimurske županije u 2015. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan
 
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content