Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

17. sjednica Skupštine Međimurske županije - 25.veljače 2016.

Datum objave: 18. veljače 2016.

KLASA: 021-05/16-03/1
URBROJ:2109/1-02-16-01
Čakovec, 15.02.2016.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
17. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 25. veljače 2016. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. a) Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i imenu zamjenika vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje obnašati vijećnički mandat.
b) Polaganje prisege.
- predlagatelj je Mandatna komisija,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije, a podnijet će Izvješće na sjednici Županijske skupštine.
2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije u 2016. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
3. Prijedlog I. izmjena Smjernica za utvrđivanje plaća i drugih prava direktora trgovačkih društava u vlasništvu Međimurske županije i ravnatelja ustanova čiji je osnivač Međimurska županija.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
4. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
5. a) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/101 -„KOTORIBA“, lovačkom društvu „Jarebica“ Kotoriba.
b) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/103 -„DRAŠKOVEC“, lovačkom društvu „Fazan“ Draškovec.
c) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/104 -„GORIČAN“, lovačkom društvu „Srnjak“ Donji Kraljevec-Goričan.
d) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/105 -„HODOŠAN“, lovačkom društvu „Fazan“ Hodošan.
e) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/106 -„PRELOG“, lovačkom društvu „Prepelica“ Prelog.
f) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/108 -„DEKANOVEC“, lovačkom društvu „Fazan“ Dekanovec-Podturen.
g) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/110 -„ČAKOVEC I“, lovačkom društvu „Trčka“ Čakovec.
h) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/111 -„NEDELIŠĆE“, lovačkom društvu „Fazan“ Nedelišće.
i) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/112 -„MACINEC“, lovačkom društvu „Srnjak“ Macinec.
j) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/113 -„GORNJI MIHALJEVEC“, lovačkom društvu „Šljuka“ Gornji Mihaljevec.
k) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/114 -„ŠTRIGOVA“, lovačkom društvu „Fazan“ Štrigova.
l) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/116 -„MURSKO SREDIŠĆE“, lovačkom društvu „Zec“ Mursko Središće.
m) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/117 -„VRATIŠINEC“, lovačkom društvu „Zec“ Vratišinec.
n) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/119 -„SELNICA“, lovačkom društvu „Srndać“ Selnica.
o) Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/120 -„ČAKOVEC III“, trgovačkom društvu „BIOINSTITUT“ Čakovec.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
6. a) Prijedlog odluke o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/102 -„DONJI VIDOVEC“, lovačkom društvu „Patka“ Donji Vidovec.
b) Prijedlog odluke o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/107 -„DOMAŠINEC“, lovačkom društvu „Jastreb“ Domašinec.
c) Prijedlog odluke o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/109 -„MALA SUBOTICA“, lovačkom društvu „Prepelica“ Mala Subotica.
d) Prijedlog odluke o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/115 -„SVETI MARTIN NA MURI“, lovačkom društvu „Trčka“ Sveti Martin na Muri.
e) Prijedlog odluke o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XX/118 -„ČAKOVEC II“, lovačkom društvu „Zec“ Čakovec.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
7. Prijedlog odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup zajedničkih lovišta na području Međimurske županije.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
8. a) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u prvom tromjesečju 2016. godine.
b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u prvom tromjesečju 2016. godine.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
9. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Mirjana Pintar, dipl.ing., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje i Stjepan Lacković, dipl.iur.,, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
10. Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje.
11. Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josipa Carović, dipl.oec., predsjednica Povjerenstva.
12. Informacija o stanju sigurnosti na području Međimurske županije za 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Krunoslav Gosarić, načelnik Policijske uprave međimurske.
13. Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2014. i 2015. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nikolina Maksimović-Đukec, dipl.iur., predsjednica Koordinacije.
14. Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2015. godini za Međimursku županiju.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
15. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za razdoblje 2016.-2019. godine.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
16. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2016. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
17. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem, PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content