Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Datum objave: 1. veljače 2016.

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000001
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0005
Čakovec, 29.01.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - građenje biciklističkih traka na djelu županijske ceste ŽC2003, od graničnog prijelaza Bukovje do naselja Križovec, 3. skupine,
na katastarskim česticama u k.o. Štrigova, k.o. Sveti Martin na Muri, k.o. Hlapičina, k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Križovec (lokacija – naselje Jalšovec, Čestijanec, Lapšina, Hlapičina, Mursko Središće, Peklenica i Križovec).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.02.2016. od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content