Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

16. sjednica Skupštine Međimurske županije - 10.prosinca 2015. godine

Datum objave: 4. prosinca 2015.

KLASA: 021-05/15-03/11
URBROJ:2109/1-02-15-01
Čakovec, 30.11.2015.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
16. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 10. prosinca 2015. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
(Obrazloženje II. Izmjena i dopuna)
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
2. a) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2017. i 2018. GODINU.
(Obrazloženje Prijedloga proračuna za 2016.)
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
3. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU I PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“.
Ponuda za kupnju tvrtke LTH Alucast d.o.o. Čakovec - "Poslovni park Međimurja"
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
4. a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2016. GODINU.
b) PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. I 2018. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff/univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a.
5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU POTPORE OPĆINI STRAHONINEC I OPĆINI GORIČAN ZA KREDITNO ZADUŽENJE U SVRHU IZGRADNJE ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
6. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana.
7. PRIJEDLOG ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU PRAVA LOVA.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
9. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP ZAJEDNIČKIH OTVORENIH LOVIŠTA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
10. PRIJEDLOG I. IZMJENA ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA TE UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2015. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof,., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
11. PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof,., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
12. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I PLANA PRIHODA I RASHODA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mario Medved, ing.tech.inf., predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije.
13. PRIJEDLOG ODLUKE O ISTUPANJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IZ SKUPŠTINE EUROPSKIH REGIJA (AER).
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
14. PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
15. INFORMACIJA O PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE I DRUGIH MEĐUNARODNIH IZVORA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
16. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content