Natječaj je objavljen za radno mjesto viši referent za turizam (1 izvršitelj/ica)

Oglas je otvoren od 14.10.2015. godine pa do 21.10.2015. godine.

UVJETI:

  • stručni prvostupnik ili pristupnik ekonomije

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba i ima traženi stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima na stručno osposobljavanje

Pored navedenih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticaju zapošljavanja i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao i nezaposlena osoba minimalno 30 dana te koje nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti prijavu u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja, sa svim traženim prilozima.

Prilozi:

  • zamolba
  • životopis
  • preslik domovnice
  • preslik diplome
  • potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom
  • podatke o MBG i OIB
  • potvrda od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.