Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

15. sjednica Skupštine Međimurske županije - 07.10.2015.

Datum objave: 1. listopada 2015.

KLASA: 021-05/15-03/10
URBROJ:2109/1-02-15-01
Čakovec, 29.09.2015.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
15. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 07. listopada 2015. godine (srijeda) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 30. LIPNJA 2015. GODINE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan.
3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC O PREKORAČENJU PO POSLOVNOM RAČUNU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NEKRETNINE OPĆINI PRIBISLAVEC RADI IZGRADNJE I ODRŽAVANJA NERAZVRSTANE CESTE U PRIBISLAVCU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
6. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU PRAVA LOVA.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
7. INFORMACIJA O GOSPODARSTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
9. PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZAŠTITE ŠUMA OD PROTUPRAVNOG PRISVAJANJA, KORIŠTENJA I DRUGIH PROTUPRAVNIH RADNJI TE ZA PROVOĐENJE ŠUMSKOG REDA U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
10. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
11. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2011.-2015.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e.
12. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e.
13. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (HRVATSKA) I BARANJSKE ŽUPANIJE (MAĐARSKA).
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.
 
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
 
S poštovanjem, PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content